Surse de finanţare
Identificarea tuturor surselor de finanţare şi a programelor aplicabile pentru fiecare categorie de solicitanţi şi informarea periodica asupra posibilităţilor şi condiţiilor de finanţare.

Consultanţă
Studii de caz
Informare periodică
Documentaţie
Colectarea tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea documentaţiei de finanţare şi identificarea avizelor şi a documentelor cerute în cadrul programului de finanţare.

Consultanţă
Studii de caz
Informare periodică
Documentaţie tehnică
Compunerea documentaţiei tehnice primite din partea beneficiarului şi adaptarea informaţiilor în vederea asigurării corespondenţei cu cerinţele publicate în ghidul solicitantului.

Consultanţă
Studii de caz
Informare periodică
Elaborare documentaţii
Elaborarea şi concepere a documentaţiei de finanţare, urmărindu-se următoarele etape: identificarea obiectivelor, justificarea necesităţii, detalierea acţiunilor specifice necesare pentru derularea acesteia, respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finanţator.

Consultanţă
Informare periodică
Asistenţă documentaţie
Asistenţă oferită pentru depunerea documentaţiei în timp util şi în condiţiile solicitate de finanţator.

Consultanţă
Rapiditate
Informare periodică
Autoritatea Contractantă
Menţinerea legăturii cu Autoritatea Contractantă până la finalizarea implementării proiectului.

Consultanţă
Rapiditate
Informare periodică
Asistenţă de specialitate
Asistenţă de specialitate pe parcursul implementării proiectului dumneavoastră.

Consultanţă
Rapiditate
Informare periodică

REI FINANCE ADVISORS


prin consultanţii săi specializaţi in Fonduri Structurale şi Ajutoare de Stat oferă beneficiarilor servicii pentru:
  • Studii de fezabilitate
  • Planuri de afaceri
  • Cereri de finanţare
  • Intocmire dosare de achiziţii şi licitaţii
  • Dosare cerere de plată
  • Asistenţa tehnică pe durata implementării proiectului
  • Asistenţă tehnică după implementarea şi finalizarea proiectului
  • Expertize contabile
  • Evaluări proiecte
De ce noi?

Consultanţii REI FINANCE ADVISORS se adaptează cerinţelor clienţilor şi identifică oportunităţile de obţinere de finanţări din surse interne şi externe. Variantele de finanţare din surse interne se referă la fondurile alocate de Guvernul României, iar finanţările externe provin exclusiv de la Uniunea Europeană.

De asemenea, pentru clienţii care solicită cofinanţare prin credit bancar, graţie colaborării pe termen lung cu companii bancare şi nebancare, putem mijloci obţinerea creditelor în condiţii avantajoase prin negocierea de rate mai mici ale dobânzilor şi perioade de graţie cât mai mari. Detinem şi un contract de evaluare proiecte cu TBI Credit - evaluam şi întocmim un raport catre banca in vederea certificarii optimei implementări a proiectului şi respectiv recomandarea de a finanta sau nu proiectele.