fbpx

Accesează până la

100.000 EUR

pentru digitalizare
IMM-uri

Perioada de depunere a proiectelor:
01.02.2023 ora 10:00 – 30.06.2023 ora 24:00

Componenta C9 din PILONUL III susține creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil este cuprinsă între:

20.000 – 30.000 EURO

pentru
microîntrerinderi

Cofinanțare 0%

20.000 – 50.000 EURO

pentru
întreprindere mică

Cofinanțare 10%

20.000 – 100.000 EURO

pentru
întreprindere mijlocie

Cofinanțare 10%

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt reprezentați de întreprinderilor, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme de ajutor;
 1. Citește mai mult

  • nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
  • nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
  • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  • nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
  • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
  • nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
  • nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
  • nu desfășoară comerț sexual;
  • nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
  • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
  • nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
  • solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează in limitele prevăzute la art. 6 alin. (2) din schema de ajutor.
  • se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI)

Criteriile de intensitate digitală
 • mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri
 • utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale
 • viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s
 • vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
 • utilizează IoT;
 • utilizează cel puțin o rețea socială
Cheltuieli eligibile
 • cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 1. Citește mai mult

  • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
  • cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
  • cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
  • cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
  • cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
  • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului
   cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.
  • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Află dacă proiectul tău este eligibil!

  Contact info

   

  Compania

   

  Scrieți-ne planul de dezvoltare al companiei dumneavoastră

   

  CLIENȚI ȘI PARTENERI CARE NE RECOMANDĂ:

  consultanță fonduri europene și ajutoare de stat.

  Ce ne recomandă:

  1000+ proiecte finanțate.

  10+ ani experiență.

  99% rată de succes.

  80+ consultanți profesioniști.

  12 birouri regionale.

  OPORTUNITĂȚI SIMILARE

  Producție

  Autoconsum

  Află dacă ești eligibil pentru proiectele finanțate prin fonduri nerambursabile contactând consultatul REI Finance.

  TELEFON

  031 100 52 27                    +40723 591 448

  E-MAIL

  office@reigrup.ro

  BUCUREȘTIBRAȘOV
  CONSTANȚA
  ORADEA
  IAȘI
  TIMIȘOARA
  CRAIOVA
  ARAD
  CLUJ
  BAIA MARE
  BACĂU
  TG. MUREȘ

  Consultanță fonduri europene și scheme de ajutor de stat

  www.reigrup.ro

  INFORMAȚII CONTACT

  BUCUREȘTI
  Sediul Central

  Str. Ciprian Porumbescu nr. 6

  Elena Duta
  0720.548.220


  office@reigrup.ro

  BRAȘOV

  Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 23, Bl. C7, Ap. 11

  Florentina Parosu
  0738.758.277


  florentina.parosu@reigrup.ro

  CONSTANȚA

  Bld. Mamaia, Cladirea Milenium Business Center, Nr. 135-137, Etaj 5, Camera 510

  Catalin Stanca
  0722.427.436


  catalin.stanca@reigrup.ro

  Mihaela Dobroiu
  0749039861


  mihaela.dobroiu@reigrup.ro

  ORADEA

  Str. Cuza Voda, Nr. 15, Ap. 2

  Cosmina Abrudan
  0770.598.823


  cosmina.abrudan@reigrup.ro

  IAȘI

  Bulevardul Carol I Nr 4

  Emanuela Turturean
  0720 549 327


  emanuela.turturean@reigrup.ro

  TIMIȘOARA

  Strada Eugeniu de Savoya nr 14

  Ramona Petronescu
  0725 588 528


  ramona.petronescu@reigrup.ro

  TG.MUREȘ

  str. Lăpușna, nr.6C

  Florin Cristea
  0727719246


  florin.cristea@reigrup.ro

  CRAIOVA

  Bld. Gheorghe Chitu, Nr. 49

  Adrian Preda
  0722.355.541


  adrian.preda@reigrup.ro

  ARAD

  Bld. Dragalina, Nr. 2

  Melinda Laszlo
  0744 866 705


  melinda.laszlo@reigrup.ro

  BAIA MARE

  Aleea Serelor, bl. 7, ap. 1

  Adrian Muresan
  0740539884


  adrian.muresan@reigrup.ro

  BACĂU

  Str. 9 Mai, Nr. 35D

  Catalin Martin
  0720547448


  catalin.martin@reigrup.ro