Lansarea unui nou apel de proiecte aferent priorității de investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi