fbpx

Granturi de sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii in contextul crizei COVID-19

Programul de relansare economica a Romaniei

Granturi de sprijin acordate prin POC 2014-2020 si cofinantare de la bugetul de stat

Sprijinul financiar din fonduri europene nerambursabile si din fonduri de la bugetul de stat este vital pentru supravietuirea intreprinderilor mici si mijlocii in aceasta perioada marcata de COVID-19. Pe durata starii de urgenta, activitatile IMM-urilor au fost afectate negativ atat de lipsa consumatorilor, cat si de restrictiile impuse prin ordonantele militare. Multe intreprinderi din acest sector au semnalat o scadere brusca a cifrei de afaceri (CA), alegand ca solutie de moment trimiterea personalului angajat in somaj tehnic.

Cum sectorul intreprinderilor mici si mijlocii are o importanta majora in activitatea economica la nivel national, detinand o parte insemnata din forta de munca activa a tarii, are acum nevoie de ajutor prin fonduri europene IMM si fonduri din bugetul de stat. Mai exact, IMM-urile au nevoie de grant pentru investitii pentru a putea plati datoriile curente, a achizitiona echipamente de protectie medicala si pentru a achizitiona materia prima, marfurile si consumabilele necesare continuarii activitatilor.

Pentru a asigura aceste fonduri, Programul Operational Competitivitate 2014-2020 a fost modificat, stabilindu-se valorile sumelor forfetare, numarul IMM-urilor afectate de COVID-19 si impactul acestor schimbari asupra economiei in ansamblu.

Grant IMM COVID-19 – fonduri europene nerambursabile pentru IMM-urile ale caror activitati au fost afectata de pandemie

Fondurile europene pentru IMM-uri aferente POC 2014-2020 sunt destinate intreprinderilor mici si mijlocii a caror activitate a fost afectata de SARS-COV-2. De asemenea, pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene nerambursabile si ajutoare de stat IMM-urile a caror activitate a fost interzisa pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta prin ordonantele militare emise.

Semnarea contractelor pentru acordarea acestor granturi pentru IMM are data limita 31 decembrie 2020. Formele de sprijin aferente POC 2014-2020 se refera la:

 • Masura numarul 1 – microgranturi IMM din fonduri nerambursabile externe sub forma de suma forfetara;
 • Masura numarul 2 – granturi de capital de lucru acordate atat sub forma forfetara, cat si in procent din cifra de afaceri;
 • Masura numarul 3 – granturi pentru investitii productive acordate intreprinderilor mici si mijlocii.

Beneficiari pentru fonduri europene IMM nerambursabile externe sunt si unele persoane fizice autorizate (PFA-uri) si ONG-uri, precum si cabinetele medicale individuale (CMI) implicate in lupta cu noul virus, care insa nu au mai beneficiat de alt ajutor financiar de la stat.

Domenii de activitate eligibile in cadrul schemei de ajutor financiar acordat IMM-urilor

Microgranturile pentru capital de lucru sunt acordate beneficiarilor considerati vulnerabili la raspandirea virusului COVID-19, dintre care:

 • microintreprinderile care dovedesc ca nu detin salariati cu contract individual de munca;
 • PFA-urile si ONG-urile ce activeaza in domeniul artelor spectacolului (si alte cateva domenii, cum ar fi cel al activitatilor sportive, recreative si distractive, prevazute in Anexa nr. 1);
 • PFA-urile si CMI-urile din domeniul sanatatii care au fost implicate in lupta cu COVID-19 (transportarea, evaluarea, tratarea etc. pacientilor bolnavi) si nu au beneficiat de ajutor prin OUG 43/2020.

Fondurile nerambursabile pentru acordarea de microgranturi sunt in valoare totala de 100 milioane de euro. Micrograntul are o valoare de 2000 de euro si se acorda o singura data. Pentru accesarea lui, este necesar sa se respecte criteriile de eligibilitate stabilite in ghidul solicitantului.

Granturile pentru capital de lucru sunt destinate IMM-urilor a caror activitate a fost afectata/ interzisa in perioada starii de urgenta/alerta si care activeaza in urmatoarele domenii: comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor; transporturi terestre si prin conducte; depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi; hoteluri si alte facilitati de cazare; restaurante si alte activitati de alimentatie; activitati de editare; activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor; activitati sportive, recreative si distractive.

Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii masurii nr. 2:

 • certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta nr. 29/2020;
 • profit operational din activitatea curenta (de exploatare) in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare;
 • coparticipare la construirea capitalului de lucru in procent de cel putin 15% din valoarea ajutorului financiar la data utilizarii acestuia;
 • mentinerea/suplimentarea numarului de salariati pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea fondurilor nerambursabile.

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizeaza pe baza de cota procentuala din CA. Valoarea totala a fondurilor alocate este de 350 milioane de euro.

Granturile pentru investitii productive vor fi acordate beneficiarilor care doresc:

 • extinderea/modernizarea sau reabilitarea capacitatilor de productie existente;
 • realizarea unor noi capacitati de productie;
 • cumpararea de echipamente, utilaje si instalatii;
 • modernizarea/reabilitarea/extinderea cladirilor existente sau achizitionarea altora noi;
 • achizitionarea de terenuri necesare investitiilor, in limita a 10% din valoarea proiectelor de finantare.

Acestea se acorda pe proiect si beneficiar, valoarea lor fiind cuprinsa intre 50.000 de euro si 200.000 de euro, in functie de nevoile de finantare. Aceste granturi pentru IMM includ cofinantarea proprie stabilita in procent de minim 15% din valoarea solicitata de catre beneficiarii din regiuni mai putin dezvoltate si 30% din valoarea solicitata de catre beneficiarii din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Domeniile sustinute prin granturi IMM COVID-19 pentru investitii includ: industria alimentara; industria auto; energie si echipamente/utilaje/tehnologii pentru eficienta energetica; servicii de transport; servicii de ingrijire si intretinere corporala; servicii de reparatii si intretinere; turism; confectii metalice etc. Lista completa poate fi vazuta in Anexa nr. 3. Valoarea totala a sprijinului financiar pentru investitii este de 550 milioane de euro.

Pentru a fi considerat eligibil, solicitantul grantului IMM COVID-19 pentru investitii trebuie sa respecte cumulativ conditiile:

 • isi desfasoara activitatea de minim un an inaintea depunerii cererii de sprijin financiar prin fonduri europene pentru IMM-uri;
 • a inregistrat profit operational din activitatea curenta in unul dintre exercitiile financiare din ultimii doi ani inainte de depunerea cererii;
 • se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioada de cel putin 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a acestuia;
 • realizeaza in primii 2 ani de durabilitate minim 50% din valoarea veniturilor planificate in Planul de afaceri anexat cererii de finantare, iar restul pana la sfarsitul celui de-al treilea an;
 • dispune de cofinantare a proiectului de cel putin 15% in cazul regiunilor slab dezvoltate si de cel putin 30% in cazul regiunii Bucuresti-Ilfov;
 • se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile solicitate.

Sustinerea sectorului IMM-urilor, afectat grav de virusul COVID-19, este una dintre prioritatile programului economic de relansare a Romaniei. Prin POC 2014-2020 sunt oferite fonduri europene nerambursabile tuturor celor ce au nevoie de sprijin in acest sens si care respecta criteriile de eligibilitate stabilite in ghidul solicitantului.

Pentru detalii suplimentare si ajutor in realizarea unui proiect de finantare cu sanse reale sa fie aprobat, nu ezitati sa luati legatura cu unul dintre consultantii REI FINANCE ADVISORS si REI INTERNATIONAL.