fbpx

HG 495 – Schema de ajutor de stat

Exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

HG 495/2014 are ca principal scop instituirea unei Scheme de ajutor de stat ce doreste exceptarea de la aplicarea prevederilor articolului 8, alin. (2), din Legea nr. 220/2008, a unor categorii de consumatori finali, avand in vedere prevederile referitoare la ajutoarele sub forma de reduceri ale sprijinului financiar acordat energiei electrice din surse regenerabile (prevazute in reglementarile europene incidente, respectiv Orientari, sectiunea 5.7).

Solicitantii eligibili pentru finantare prin Schema reglementata prin HG 495/2014 sunt intreprinderile din sectoarele expuse riscului de a isi pierde competitivitatea, din cauza finantarii sprijinulul acordat energiei din surse regenerabile, risc datorat electro-intensivitatii beneficiarului si expunerii la comertul international.

Pentru a fi considerate eligibile, companiile trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa fie inregistrate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • activitatea lor principala sau una dintre cele secundare sa se incadreze in codurile CAEN prevazute in “Orientarile privind ajutoarele pentru mediu si energie pentru perioada 2014-2020” (denumita in continuare Orientari), anexa numarul 1, elaborate de Comisia Europeana; 
 • sa nu inregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • sa asigure realizarea in mod independent a activitatii de auditare energetica, de catre experti acreditati, inaintea aplicarii masurilor de eficienta energetica si ulterior efectuarii acestora. Stadiul implementarii masurilor de eficienta energetica si/sau planul de masuri de eficientizare a consumului de energie electrica sunt reflectate de auditul initial si asumate de catre beneficiar. Apoi, auditul energetic se efectueaza cu o periodicitate de 4 ani. Auditul energetic final reprezinta o exceptie, acesta realizandu-se in ultimul an de valabilitate a Schemei;
 • conform HG 495, pe durata Schemei, companiile mentin activitatea in Romania si eventualele disponibilizari nu sunt mai mari de 25% din numarul angajatilor la momentul calificarii in schema de sprijin;
 • sa incheie parteneriate cu institutii de invatamant pentru realizarea de specializari in domeniul de activitate (cum ar fi scoli profesionale, calificare la locul de munca, burse de studiu si altele) si sa finanteze dotari de laboratoare din invatamantul liceal si universitar, programe de pregatire profesionala pentru elevi si profesori, astfel incat sa contribuie la reducerea decalajului existent intre teorie si practica, precum si la cresterea nivelului profesional si la atragerea de personal calificat.

Pentru obtinerea acordului pentru exceptare, solicitantul trebuie sa transmita Ministerului Economiei urmatoarele documente:

 • o cerere de emitere a acordului pentru exceptare;
 • certificatul constatator, in original, care este emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde a fost inregistrata societatea solicitanta. In acest certificat trebuie sa fie mentionate datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, precum si domeniul principal de activitate, toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale societatii solicitante, data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia;
 • certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat al statului. Acesta trebuie transmis fie in original, fie in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru ale societatii solicitante;
 • certificatul de atestare fiscala, in original sau in copie legalizata, privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
 • o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii solicitante ca intreprinderea asigura din surse proprii plata contributiei proprii, pe toata perioada derularii Schemei;
 • dovada contractarii auditului energetic initial.

Alte conditii privind acordarea ajutorului de stat, prevazute in HG 495/2014

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, beneficiarul trebuie sa plateasca cel putin 15% din numarul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, fara reducerea oferita prin aceasta Schema de exceptare. De asemenea, beneficiarii vor plati un anumit procent din numarul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii in functie de electro-intensitatea intreprinderilor: 15% daca electro-intensitatea este mai mare de 20%, 40% daca este cuprinsa intre 10 si 20% si 60% daca aceasta este cuprinsa intre 5 si 10%.

Perioada de valabilitate a Schemei reglementate prin HG 495/2014 este de 10 ani, iar numarul estimat al beneficiarilor este de 300. Bugetul total estimat alocat prezentei Scheme reprezinta echivalentul in lei al sumei de 750 milioane de euro.

Formula electro-intensitatii este urmatoarea:

[Consumul energiei electrice*pretul energiei electrice]/[(VAB n + VAB n – 1 + VAB n – 2)/3]

In aceasta: VAB reprezinta cifra de afaceri la care se aduna alte venituri din exploatare si productia capitalizata si se scade/aduna variatia stocurilor, se scad achizitiile de bunuri si servicii (fara costurile de personal), impozitele pe produse aferente cifrei de afaceri care nu sunt deductibile si taxele aferente productiei; n este anul financiar anterior celui in care este solicitata exceptarea; consumul energiei electrice reprezinta media aritmetica a consumului de energie electrica pe ultimii 3 ani; pretul energiei electrice este pretul mediu de vanzare cu amanuntul al energiei electrice aplicabil intreprinderilor cu nivel asemanator de consum in anul 2013 (cum rezulta din Raportul privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica in luna decembrie 2013, publicat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei), ce include si costul integral al subventiilor pentru energie electrica produsa din surse regenerabile, ce ar fi fost transferat intreprinderii in absenta exceptarii.

HG 495 - Schema de ajutor de stat