HG 807 – Schema de ajutor de stat

Proiecte de investitii de minim 1 mil. euro – maxim 50% nerambursabil

Companiile care au un proiect de investitii de minimum 1 milion de euro pot accesa ca metoda de finantare, pe langa fonduri europene, Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.

Finantarile nerambursabile acopera 50% din investitii pentru toate judetele din Romania, cu exceptia zonei de Vest (judetele Arad, Timis, Caras, Hunedoara) si a judetului Ilfov, ce primesc doar 35%, precum si Bucuresti, unde sprijinul acordat este de doar 10%. 

Acest tip de finantare este potrivit atat pentru firme noi, start-up-uri cu un capital de minim 100.000 lei, cat si pentru companii mari, cu peste 249 angajati, din domenii precum productie, servicii de depozitare, hoteluri etc.

Investitiile pot fi finalizate maxim in august 2023 si pe parcursul implementarii se mai pot efectua modificari ale graficului de implementare.

Standardul de cost pe metru patrat admis de ghidul solicitantului este de doar 1650 RON/mp, un standard care pe cladiri industriale este relative apropiat de costul mediu, insa pentru alte tipuri de cladiri precum spitale, hoteluri 825 RON/mp reprezinta cca 20% din costul de constructie.

Schema de ajutor de stat - HG 807/2014 – conditii de indeplinit

Intreprinderile care vor sa acceseze Schema trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. In primul rand, trebuie sa fie inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1991, sa realizeze o investitie in Romania intr-un domeniu de activitate considerat eligibil, sa faca dovada viabilitatii si eficientei economice a proiectului de investitii pe baza planului de afaceri, sa nu intre in categoria „intreprinderilor in dificultate”, nici sa nu se afle in procedura de executare silita, insolventa, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii.

De asemenea, nu pot primi finantare prin intermediul Schemei reglementate de HG 807 societatile care fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau cele care au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de tipul costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii.

Cheltuielile eligibile referitoare la active corporale sunt costurile fara TVA, aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale, precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale.

Conform HG 807, o alta conditie generala este ca intreprinderile sa nu fi efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia in ultimii 2 ani, precum si ca acestea sa poata oferi un angajament ca nu vor face acest lucru timp de 2 ani dupa finalizarea investitiei finantate.

Activele corporale sunt activele asociate investitiei initiale reprezentate de:

  • constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii;
  • instalatii tehnice, masini si echipamente noi clasificate conform Hotararii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare.

Chiar daca o companie isi desfasoara activitatea intr-un sector considerat neeligibil, daca aceasta solicita finantare pentru realizarea unei investitii initiale intr-un domeniu eligibil, poate primi acordul de finantare, daca respecta toate celelalte conditii prevazute de schema.

spune Roxana Mircea, consultant fonduri europene si scheme de ajutor de stat

Depunerea documentatiei necesare finantarii prin Schema de ajutor de stat - HG 807/2014

Spre deosebire de programele europene, in cazul acestei Scheme – HG 807 sesiunea de depunere a cererilor de finantare este deschisa continuu, iar solicitarile se analizeaza in ordinea inregistrarii, in limita creditelor de angajament si bugetare aprobate. 

Companiile interesate de acest tip de finantare pot transmite documentatia prin posta, curier sau o pot depune direct la Registratura Generala a Ministerului Finantelor Publice.

Documentele necesare sunt: cererea de acord pentru finantare, certificatul constatator atasat in original, situatiile financiare, planul de afaceri, documentele justificative aferente acestuia, imputernicirea semnata de reprezentantul legal, daca este cazul, copia actului de identitate al persoanei care semneaza cererea, precum si opisul.

In urma procesului de evaluare, Ministerul Finantelor Publice transmite aplicantilor fie acordul pentru finantare, fie o solicitare pentru informatii sau documente suplimentare, fie o scrisoare de respingere a aplicatiei.

In cazul companiilor care au depus solicitarea, dar nu se mai incadreaza in bugetul alocat, se emite un pre-acord de finantare, urmand ca acordul sa fie perfectat fie la urmatoarea rectificare bugetara, fie in cursul anului urmator.

O modificare majora cu impact pozitiv este posibilitatea companiilor de a demara investitia imediat dupa depunerea cererii de finantare, urmand ca toate cheltuielile eligibile sa fie decontate in cazul in care proiectul va primi acordul pentru finantare. De asemenea, in cazul investitiilor in constructii, nu se mai depune o lista exacta de echipamente dorite si nici oferte pentru achizitia acestora, ci doar suma solicitata pentru constructie si echipamente, ceea ce usureaza mult misiunea investitorilora precizat Roxana Mircea, consultant fonduri europene si scheme de ajutor de stat.

Una dintre conditiile care trebuie respectate de toate companiile ce primesc acordul de finantare este ca echivalentul sumei primite ca grant sa fie platit catre stat ca taxe si impozite pe salarii, profit ori la bugetul local in termen de 5 ani.

„Recomandam companiilor sa isi faca un calcul exact privind taxele pe care le pot plati in 5 ani pe noul proiect si, potrivit acestor sume, sa solicite grantul, caci in cazul nereturnarii se plateste diferenta, plus o dobanda de 2,68% conform informatiilor pe care le avem de la Consiliul Concurentei” spune Roxana Mircea, consultant fonduri europene si scheme de ajutor de stat.

La momentul depunerii proiectului, compania trebuie sa faca dovada cofinantarii fie din surse proprii, fie printr-o scrisoare de confort de la banca. De asemenea, trebuie sa probeze cel putin cu scrisori de intentie cererea de produse /servicii ce fac obiectul proiectului.

Companiile care vizeaza solicitarea unei finantari prin Schema trebuie sa ia in considerare faptul ca aceasta este valabila doar pana in 2020, iar depunerea cat mai rapida a solicitarii elimina riscul amanarii acordului in functie de rectificarea bugetara sau a aprobarii bugetului pe anul viitor.

Mai multe informatii sunt disponibile in sectiunea dedicata Schemei de ajutor de stat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, iar beneficiarii care au neclaritati pot solicita audiente Departamentului de Ajutor de Stat.

HG 807 - Schema de ajutor de stat