PNDR 2014 -2020 – Programul National de Dezvoltare Rurala

Dezvoltarea economico-sociala a spatiului rural din Romania

Scopul principal PNDR 2014-2020 este de a sustine dezvoltarea socio-economica a spatiului rural din Romania prin acordarea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale) este institutia care se ocupa de implementarea financiara si tehnica a Programului, fondurile europene nerambursabile pentru realizarea investitiilor fiind de aproximativ 9 miliarde de euro.

Prioritatile de dezvoltare pentru PNDR 2014-2020 sunt:

  • consolidarea si modernizarea exploatatiilor agricole, pentru a le creste vizibilitatea;
  • sprijinirea instalarii tinerilor fermieri si, implicit, incurajarea intineririi generatiilor de agricultori;
  • dezvoltarea infrastructurii rurale cu scopul de a atrage investitori in zonele rurale si, implicit, de a crea noi locuri de munca;
  • crearea si dezvoltarea IMM-urilor in sectoare nonagricole din mediul rural in vederea diversificarii economiei;
  • o mai buna promovare a sectorului pomicol.

Altfel spus, Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 raspunde la trei provocari si anume: resursele, oamenii si competitivitatea/dezvoltarea locala. Acesta finanteaza 14 masuri de dezvoltare rurala, sustinand dezvoltarea strategica a spatiului rural prin restructurarea si cresterea vizibilitatii exploatatiilor agricole, gestionarea durabila a resurselor naturale, combaterea schimbarilor climatice si diversificarea activitatilor economice.

In vederea restructurarii si cresterii vizibilitatii exploatatiilor agricole, PNDR 2014-2020 finanteaza infiintarea, extinderea si modernizarea dotarilor la nivel de ferma (cladiri, drumuri de acces, irigatii etc.), investitiile in procesare si comercializare (eficienta energetica, depozitare, adaptare la standarde etc.), restructurarea, in principal, a fermelor mici (intinerirea generatiilor de fermieri), activitatile de consiliere si formare (realizate inclusiv prin grupurile de producatori) si gestionarea riscurilor din sectorul agro-alimentar.

Pentru a sprijini gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice, Programul finanteaza actiuni de impadurire a terenurilor agricole/neagricole (inclusiv realizarea perdelelor forestiere), platile compensatorii fermierilor ce isi asuma, voluntar, angajamente de agro-mediu, celor care se angajeaza, tot voluntar, sa adopte/mentina practici si metode specifice agriculturii ecologice, precum si celor care se angajeaza in mod voluntar sa continue activitatea in zone ce se confrunta cu constrangeri naturale (sau alte constrangeri specifice).

Pentru diversificarea activitatilor economice, crearea de noi locuri de munca si imbunatatirea infrastructurii/serviciilor, masurile PNDR 2014-2020 vor finanta realizarea de investitii pentru microintreprinderi si intreprinderi mici non-agricole din zonele rurale, imbunatatirea infrastructurii locale, cum ar fi sistemele de alimentare cu apa, drumurile locale si canalizarea, infrastructura educationala, cea medicala si cea sociala, restaurarea/conservarea mostenirii culturale si strategiile generate la nivel local ale caror scop este asigurarea unor abordari integrate pentru dezvoltare locala.

Institutiile care asigura implementarea FEADR (Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) prin PNDR 2014-2020 sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), AFIR, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Curtea de Conturi a Romaniei si Autoritatea Competenta din cadrul MADR. Din cele 9,363 mld de euro alocate dezvoltarii socio-economice a spatiului rural din Romania, 1,347 mld euro sunt contributie nationala, iar restul de 8,015 mld euro sunt contributie FEADR.

Hotararea Guvernului pentru modificarea si completarea HG nr. 226/2015, aprobata pe 27 februarie 2019, aduce cateva schimbari asupra PNDR 2014-2020, care au impact asupra beneficiarilor publici si privati. O prima schimbare vizeaza introducerea unui nou tip de cheltuieli eligibile necesare combaterii pestei porcine africane (Masura 5 si submasura 7.4) si masurilor de prevenire a acesteia. Apoi, o alta modificare adusa de noul act normativ este data de prelungirea termenelor de executie ale contractelor de finantare, schimbare necesara pentru sustinerea realizarii proiectelor de investitii. Mai multe detalii despre PNDR 2014-2020 se gasesc pe site-urile oficiale ale institutiilor ce asigura implementarea FEADR sau pe pndr.ro.