POR 2.2 – Program Operational Regional

Prioritate de investitii: sprijinirea crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Programul Operational Regional 2014-2020 are ca obiectiv principal cresterea competitivitatii economice prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a infrastructurii si serviciilor. Acesta cuprinde 11 axe prioritare, POR 2.2. fiind a doua axa, de o importanta majora in special pentru ca vizeaza imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor – un sector care are un impact semnificativ asupra competitivitatii economiilor regionale.

Solicitantii eligibili pentru finantare prin POR 2.2 sunt societatile constituite in baza Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Pentru obtinerea finantarii prin POR 2.2, solicitantii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

 • trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • in momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/vizate de investitie, inscris/e in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii;
 • tot in momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie sa aiba domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investitie, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul sau domeniile de activitate (clase CAEN) in care vrea sa realizeze investitia sau proiectul trebuie declarat/e si autorizate distinct distinct la locul de implementare a proiectului. Exceptie face cazul in care investitia necesita infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) sau activarea intr-un domeniu de activitate nou (o noua clasa CAEN);
 • trebuie ca solicitantul sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare de cel putin un an fiscal integral si sa fi ingregistrat profit din exploatare >0 lei in anul fiscal anterior depunerii cererii;
 • este necesar ca solicitantul sa fi inregistrat un numar de cel putin 3 salariati in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • locul de implementare a proiectului este localizat in mediul urban (inclusiv sate ce apartin de orase) pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii, in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.

In cadrul proiectului finantat prin POR 2.2 se pot realiza atat investitii in active corporale, cat si investitii in active necorporale, dupa cum urmeaza:

Investitii in active corporale: lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare;  
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:

 • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul; 
 • trebuie sa fie amortizabile;  
 • trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului);     
 • trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate prin actualul apel POR 2.2, lansat doar pentru regiunile Vest și Nord Est, este între 200.000 EUR și 1 milion de EUR, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.