fbpx

Termeni şi condiţii de utilizare a website-ului www.reigrup.ro

Prin accesarea oricăreia dintre secțiunile website-ului www.reigrup.ro sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții:

Despre Grupul de firme REI

Grupul de firme REI este format din REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL, persoană juridică de naționalitate română, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/8132/2011, CIF: RO 28760740 și REI FINANCE ADVISORS SRL număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/987/2008, CIF: 23118111 (,,Grupul REI” sau “REI Grup”)

Despre website-ul www.reigrup.ro:

Definiții:

  • Website– conținutul regăsit în domeniul https://reigrup.ro/ și subdomeniile acestuia.
  • Utilizator– orice persoană care accesează informațiile disponibile pe Website
  • Administrator – administratorul Website-ului – Roxana Mircea

Conținut:

Informațiile cuprinse în Website au ca scop să furnizeze Utilizatorilor informații generale cu privire la subiecte considerate a fi de interes pentru aceștia din domeniul de activitate al REI Grup. Deși s-au depus toate eforturile pentru ca informațiile furnizate să fie actuale și corecte, pot apărea erori, cu atât mai mult cu cât unele materiale conținute în Website conțin referiri la anumite legi și reglementări, într-un domeniu în care schimbările legislative sunt frecvente. Din acest motiv, legile și reglementările la care se face referire vor trebui interpretate numai în lumina unor circumstanțe particulare.

REI Grup nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și actualitatea informațiilor conținute în materialele publicate.

Deși a implementat măsuri de securitate a Website-ului, REI Grup nu garantează că acest Website, diferitele servicii furnizate prin intermediul acestuia și/sau orice software sau alt material descărcat de pe acesta vor fi lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Drepturile asupra conţinutului Website-ului

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe și de legislaţia privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vigoare.

Legătura cu alte site-uri

Website-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte portaluri/site-uri considerate de catre REI Grup ca fiind utile în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea REI Grup. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare  corespunzătoare acelor site-uri.

REI Grup nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a REI Grup,acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de catre Grupul REI, includerea oricărui conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al REI Grup asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția cazului în care a obținut acordul prealabil scris expres al oricăreia dintre societățile din Grupul REI.

Orice conținut din Website la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentelor Termeni și Condiții, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat anterior între oricare dintre societățile din Grupul REIși acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea REI Grup  cu referire la acel conținut.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Confidențialitate

Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator Administratorului Website-ului, vor rămâne în proprietatea acestuia din urmă.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui website, oferiți Administratorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Administratorul să poata utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul website-ului. REI Grup nu va avea niciun fel de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, în limitele permise de legislația aplicabilă.

Limitarea răspunderii:

Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea REI Grup și/sau al  angajatului/prepusului  acesteia care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independenţe de voinţa REI Grup.

De asemenea, Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independenţe de voinţa REI Grup.

Utilizatorii vor folosi serviciile şi informaţiile furnizate prin intermediul Website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Ultima actualizare: 23 decembrie 2021.