fbpx

Accesează până la

5 milioane EUR

pentru diversificarea economică și durabilă din punct de vedere al mediului

Obiectiv: dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș; atenuarea impactului socio-economic al tranziției verzi.

PROGRAM TRANZIȚIE JUSTĂ PENTRU IMM-URI

DESCHIDERE APEL: 20 decembrie 2024.

Solicitanți eligibili: IMM-uri înființate cel târziu la 31 decembrie 2021.

Rata medie de cofinanțare la nivel de Program Operațional: 85%.

Valoarea maximă a ajutorului este de: 8 milioane EUR pe proiect de investiție

Obiective specifice:
 • Crearea de locuri de muncă durabile
 • Formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect vor viza:

crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

Beneficiari eligibili
 • IMM-uri conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării, cât și la data acordării finanțării.
 • Solicitanții trebuie să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabil.
Categorii de investiții finanțabile:

Investiții în active corporale:

  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente. Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă.

Investiții în active necorporale:

– brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

PROGRAM TRANZIȚIE JUSTĂ PENTRU MICROÎNTREPRINDERI

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi înființate cel târziu la 31 decembrie 2021.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile: minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro.

Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile este 90%.

 1. Citește mai mult

  Categorii de investiții finanțabile

  Investiții în active corporale:

  – lucrări de construire, modernizare, extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente. Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente.

  – achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.

  – achiziționarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul implementării măsurilor care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

  Investiții în active necorporale:

  – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare,

  utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

  Alte tipuri de activități:

  – activități de organizare evenimente și cursuri de formare.

  – activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și pentru pentru managementul proiectului.

  – activități de proiectare.

  – activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier.

  – activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative.

  – cheltuieli cu certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

  – certificarea/recertificarea sistemelor de management.

  – activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului.

  – costurile cu serviciile de consultanță și informare și publicitate (costuri indirecte), sunt eligibile în limita a 7% din costurile directe eligibile.

Află dacă proiectul tău este eligibil!

  Contact info

   

  Compania

   

  Scrieți-ne planul de dezvoltare al companiei dumneavoastră

   

  CLIENȚI ȘI PARTENERI CARE NE RECOMANDĂ:

  consultanță fonduri europene și ajutoare de stat.

  Ce ne recomandă:

  1000+ proiecte finanțate.

  10+ ani experiență.

  99% rată de succes.

  80+ consultanți profesioniști.

  12 birouri regionale.

  OPORTUNITĂȚI SIMILARE

  Producție

  Autoconsum

  Află dacă ești eligibil pentru proiectele finanțate prin fonduri nerambursabile contactând consultatul REI Finance.

  TELEFON

  031 100 52 27                    +40723 591 448

  E-MAIL

  office@reigrup.ro

  BUCUREȘTIBRAȘOV
  CONSTANȚA
  ORADEA
  IAȘI
  TIMIȘOARA
  CRAIOVA
  ARAD
  CLUJ
  BAIA MARE
  BACĂU
  TG. MUREȘ

  Consultanță fonduri europene și scheme de ajutor de stat

  www.reigrup.ro

  INFORMAȚII CONTACT

  BUCUREȘTI
  Sediul Central

  Str. Ciprian Porumbescu nr. 6

  Elena Duta
  0720.548.220


  office@reigrup.ro

  BRAȘOV

  Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 23, Bl. C7, Ap. 11

  Florentina Parosu
  0738.758.277


  florentina.parosu@reigrup.ro

  CONSTANȚA

  Bld. Mamaia, Cladirea Milenium Business Center, Nr. 135-137, Etaj 5, Camera 510

  Catalin Stanca
  0722.427.436


  catalin.stanca@reigrup.ro

  Mihaela Dobroiu
  0749039861


  mihaela.dobroiu@reigrup.ro

  ORADEA

  Str. Cuza Voda, Nr. 15, Ap. 2

  Cosmina Abrudan
  0770.598.823


  cosmina.abrudan@reigrup.ro

  IAȘI

  Bulevardul Carol I Nr 4

  Emanuela Turturean
  0720 549 327


  emanuela.turturean@reigrup.ro

  TIMIȘOARA

  Strada Eugeniu de Savoya nr 14

  Ramona Petronescu
  0725 588 528


  ramona.petronescu@reigrup.ro

  TG.MUREȘ

  str. Lăpușna, nr.6C

  Florin Cristea
  0727719246


  florin.cristea@reigrup.ro

  CRAIOVA

  Bld. Gheorghe Chitu, Nr. 49

  Adrian Preda
  0722.355.541


  adrian.preda@reigrup.ro

  ARAD

  Bld. Dragalina, Nr. 2

  Melinda Laszlo
  0744 866 705


  melinda.laszlo@reigrup.ro

  BAIA MARE

  Aleea Serelor, bl. 7, ap. 1

  Adrian Muresan
  0740539884


  adrian.muresan@reigrup.ro

  BACĂU

  Str. 9 Mai, Nr. 35D

  Catalin Martin
  0720547448


  catalin.martin@reigrup.ro